Showing: 21 - 29 of 29 RESULTS

Könyvek Ward Máriáról

Idegen nyelvű művek Henriette Peters: Ihre Persönlichkeit und ihr Institut Ward Mária az egyháztörténet figyelemreméltó egyénisége. Bár nézeteit és kezdeményezéseit újra és újra kétségbe vonták, …

Idézetek

Boldogságunk, biztonságunk és gyarapodásunk nem a fejedelmek és befolyásos urak gazdagságából, nagyságából és kegyeiből fakad, hanem abból, hogy nyitott és szabad utunk van a mindenható

Képzés

Jelöltség: A jelöltidő két részből áll. Az első a kandidátusi időszak, amely általában lazább kapcsolattartás a renddel és a jelöltmesternővel. A második a posztulátus; ez …

Vezérelv és alapigazság

Lelkigyakorlatos könyv 23.Loyolai Szent Ignác Az ember arra van teremtve, hogy Istent, a mi Urunkat dicsérje, tisztelje és szolgáljon neki, és ezáltal lelkét üdvözítse.Életünk célja, …

Lelkiségünk

A Congregatio Jesu lényege és sajátossága Ward Mária és társnői lelki tapasztalataiban gyökerezik. A jezsuiták helybeli lelkipásztorkodása és lelkigyakorlatai által kerültek közel ezek a fiatal nők …