Vezérelv és alapigazság

Lelkigyakorlatos könyv 23.
Loyolai Szent Ignác

Az ember arra van teremtve, hogy Istent, a mi Urunkat dicsérje, tisztelje és szolgáljon neki, és ezáltal lelkét üdvözítse.
Életünk célja, hogy mindig Istennel éljünk. Isten életet adott nekünk, mert szeret. Saját, szeretetből adott válaszunk lehetővé teszi, hogy Isten élete korlátlanul áradjon belénk.
Minden egyéb a föld színén az emberért van teremtve, és azért, hogy segítse őt a cél elérésében, amire teremtve van.
Ennek a világnak minden dolga Isten ajándéka, és lehetőség számunkra, hogy általuk könnyebben megismerjük Őt, és önmagunkat készséges szeretettel adjuk vissza Neki.
Ebből következik, hogy az embereknek ezeket annyira kell felhasználni, amennyire segítik célja elérésében, és annyira kell megválnia tőlük, amennyire akadályozzák abban.
Ebből következik, hogy Istennek mindezeket az ajándékait annyiban értékeljük és használjuk, amennyiben segítenek minket abban, hogy szerető emberekké váljunk. De ha ezen ajándékok egyike életünk középpontjává válik, akkor Isten helyébe lép, és akadályozza növekedésünket a cél felé.
Szükséges ezért, hogy közömbösekké (indifferens) tegyük magunkat minden teremtménnyel szemben, ami szabad akaratunk döntésére van bízva, és nincs megtiltva. Ezért a mindennapi életben meg kell tartanunk az egyensúlyt (indifferenciát) mindezen teremtett dologgal szemben, amennyiben még szabadon választhatunk, és nem köt meg elkötelezettségünk.
Úgyannyira, hogy a magunk részéről ne akarjuk inkább az egészséget, mint a betegséget, a gazdagságot, mint a szegénységet, a tiszteletet, mint a gyalázatot, a hosszú életet, mint a rövidet, és következetesen így minden másban; Vágyainkat ne irányítsuk megrögzötten egészségre vagy betegségre, jólétre vagy szegénységre, elismerésre vagy kudarcra, hosszú vagy rövid életre. Mert mindezekben benne rejlik a lehetőség, hogy előcsalogassák bennünk a mélyebb választ Istenbe való életünkre.
egyedül azt kívánva és választva, ami jobban elvezet bennünket a célba, amire teremtve vagyunk.
Egyetlen óhajunk és egyetlen válaszunk legyen: Azt szeretném, és azt választom, ami jobban segít abban, hogy Isten elmélyíthesse bennem az Ő életét.

Ez is érdekes lehet...