Könyvek Ward Máriáról

Idegen nyelvű művek

Henriette Peters: Ihre Persönlichkeit und ihr Institut

Ward Mária az egyháztörténet figyelemreméltó egyénisége. Bár nézeteit és kezdeményezéseit újra és újra kétségbe vonták, mégis sokak példaképe lett. Az a mód, ahogyan önmagához, s egyúttal az egyházhoz is hű maradt, a Krisztus-követés egészen rendkívüli/sajátos megvalósítása. Ez a könyv az első összefoglaló, és tudományosan alátámasztott monográfia Ward Máriáról.

Mathilde Köhler: Maria Ward – Ein Frauenschicksal des 17. Jahrhunderts

A 17. század legismertebb asszonya – így nevezik a történészek Ward Máriát. Egy olyan korban, amikor a kereszténység két ellenséges táborra szakadt, az ő neve ennek az áthidalhatatlan szakadéknak mindkét oldalán ismert volt. Ellenfelei féltek e bájos hölgytől, mert ékesszólásának olyan meggyőző ereje volt. Követői csodálták rendíthetetlen nyugalmát, hiszen betegsége ellenére 15.000 km-t gyalogolt a 30 éves háború által elpusztított Európán keresztül, hogy küldetését teljesítse: klauzúra nélküli női szerzetesrendet alapítson és iskolákat hozzon létre, melyek minden társadalmi osztály leányai számára nyitva állnak.

M. Immolata Wetter: Unter dem Schatten der Inquisition

1630-tól Ward Mária az inkvizíció „árnyékába” került. Mit kezd az életművére és személyére leselkedő veszéllyel ez az asszony, aki katolikus hitben nőtt fel a katolikusüldözés idején Angliában? A Hittani  Kongregáció római archívumában fellelhető dokumentumok és levelek alapján M. Immolata Wetter egy erős asszony portréját mutatja be, aki félelem nélkül, alázattal, nagy hittel és bizalommal áll az inkvizíció előtt.  VIII. Orbán pápa és a rendalapító között izgalmas és megindító dráma zajlik.

M. Immolata Wetter írása kiegyensúlyozott, szakszerű – hiszen a források alapos tanulmányozása után készült – ugyanakkor mély benyomást tesz az olvasóra.