Imádság Ward Mária boldoggá avatásáért

Istenünk, akitől minden jó származik,

köszönjük, hogy Ward Máriát ajándékoztad

az egyháznak és minden embernek.

Az irántad való szeretet tüze arra buzdította őt,

hogy ne riadjon vissza se veszélytől,

se munkától, se szenvedéstől.

Élete az Isten nagyobb dicsőségét,

az Egyház javát, a hit terjesztését

és a nők méltóságát szolgálta.

Vigasztalta a betegeket,

segített a szegényeknek.

Add, hogy az Egyház ünnepélyes kinyilvánítása által

Ward Mária életpéldája

sok embernek adjon világosságot.

Ezt kérjük a te Fiad, Jézus Krisztus, a mi Urunk,

Barátunk és Mesterünk által,

Amen