Az ignáci karizma

  • Az ignáci karizma lényege a lelkigyakorlatok tapasztalatából született. Erre alapozta Loyolai Szent Ignác a Rendalkotmányt.
  • E karizma a lelkigyakorlatok 23-as pontjában, a “fundamentumban” található meg összefoglalva; ez a pont az egész lelkigyakorlatos út “lényegét” tartalmazza.
  • Lényege a belső szabadságra vezető út, ami egyben a lelkigyakorlatok célja is.
  • E karizmában megmutatkozik, hogyan értelmezi a belső szabadságot egy férfi.
  • Az ignáci karizma rámutat a szabadság útjára, azaz a teremtett dolgok helyes használatára.
  • Az ignáci karizma egyik pillére a lelkek megkülönböztetésének gyakorlásában nyilvánul meg: belső, lelki megmozdulásainkban megkülönböztetjük, hogy mi az, ami Istentől származik, és mi az, ami a Gonosztól. (vö.: Lgy. 314-336 pont)

Ez is érdekes lehet...