A Congregatio Jesu (CJ), azaz Ward Mária karizmája

  • A CJ karizmája a lelkigyakorlatok ignáci útjából és Szent Ignác Rendalkotmányából ered.
  • Összefoglalva megtalálható Ward Máriának az ‘igaz lélekről’ szóló írásában; abban a kegyelmi ajándékban, amely a lelkigyakorlatos utat mutatja be.
  • Ward Mária karizmáját az a tapasztalat határozza meg, miszerint a lelkigyakorlatok folyamata által eljuthatunk a belső szabadságra.
  • E karizmában megmutatkozik, hogyan értelmezi a belső szabadságot egy nő.
  • Ward Mária megfogalmazása arra mutat rá, hogyan lehetséges szabadságban élni mindattól, ami földi dolgokhoz kötözhetne minket.
  • A megkülönböztetést elősegíti, hogy „Az Úr olyan adománnyal ajándékozott meg, amely megmondja nekem, mi a jó.” (Ward Mária)

Ez is érdekes lehet...