Összefoglaló a jubileumról
Összefoglaló

 

 

„Múltunk a reményünk, Krisztus a jövőnk!” (II. János Pál)

VÉGET ÉRT A CONGREGATIO JESU (CJ) JUBILEUMI ÜNNEPSÉGSOROZATA

Mit és hogyan ünnepelt a magyar tartomány?

 

A Congregatio Jesu szerzetesrend gyökerei a XVII. századi Angliába nyúlnak vissza. Azokban az évtizedekben az anglikán egyház véresen üldözte a katolikusokat. Ward Mária (1585-1645) hithű angol nemesi családból származott, és 1606-ban Isten hívását követve áthajózott Flandriába, hogy beléphessen a legszigorúbb szerzetesrendbe. Szíve legmélyebb vágya az angol katolikus egyház megmentése volt. 1609-ben belső sugallat útján megértette, hogy ehhez nem a szemlélődő életforma a legjobb eszköz az ő számára. Az úgynevezett Glória vízióban Isten tudtára adta, hogy más terve van vele. Ám ekkor még nem tudta, mit jelent ez konkrétan. Ezért visszatért hazájába, és sokféle módon erősítette meg hitükben az üldözött katolikusokat. Gyermek- és ifjúkorában közelről megismerte a jezsuiták bátor apostoli tevékenységét. Bő két évig tartó keresés után választ kapott Istentől, amikor 1611-ben félreérthetetlenül felismerte, milyen életformára hívja őt Isten: „Vedd a Társaságét!” (értsd: a jezsuiták konstitúcióit); ez a belső hang olyan világos útmutatás volt számára, hogy soha többé nem kételkedett küldetésében. Megértette, hogy születendő közösségét Loyolai Szent Ignác rendalkotmányára kell alapoznia.

Az elmúlt évszázadok alatt először Európában, később szerte a világon elterjedt Ward Mária alapítása, amely ma a történelem viharai következtében két különálló szerzetesi közösséget jelent: a Congregatio Jesu-t és az IBVM-et (Institute of the Blessed Virgin Mary, közismert nevén: Loreto nővérek). A nővérek kezdetben csak a leánynevelésre kaptak lehetőséget, a II. vatikáni zsinat óta a legkülönfélébb apostoli területeken szolgálnak.

A három évig tartó jubileum nyitó eseménye Magyarországon 2009. január 30-án, Ward Mária emléknapján, a CJ iskolák kórusainak hangversenye volt a budapesti belvárosi templomban.A koncert végén első ízben osztottuk ki a Ward Mária-díjat. A kórustalálkozó olyan sikeres volt, hogy ezt a programot kiterjesztettük a 2010-es, ‘11-es és ’12-es évekre oly módon, hogy a különböző tanévekben más-más CJ gimnázium adott otthont iskoláink kórusainak koncertjéhez. A 2010-es évtől kezdve meghívást kapott a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa is, a 2011-es kecskeméti találkozón pedig vendégszerepelt az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium fiúkara is.

A jubileumi megemlékezés képzőművészeti vonatkozása egy rajzpályázat volt, amelyet iskoláink diákjainak hirdettük meg az alsó és felső tagozatosok, illetve kisgimnazisták, valamint a nagygimnazisták korcsoportjában. Sok értékes pályamunka érkezett. A díjazottak a kecskeméti kórustalálkozón vehették át jutalmukat. A művészetek területén kezdődő „vetélkedés” hatással volt a sport kedvelőire is. Iskoláink 2009, 2010 és 2011 októberében megszervezték a Ward Kosárkupát.

Az ünneplés rendkívüli programja a nemzetközi Ward Mária hét volt Rómában, amelyen a magyar delegációt hét nővér, hét diák, négy tanár, illetve két fiatal öregdiák alkotta. A római héten az ünnepélyes eseményeken túl − mint a közös imádság, szentmise, koncertek, virrasztás − számos alkalom kínálkozott találkozásokra, ismerkedésre, beszélgetésekre. Ezen kívül lehetőség nyílt arra, hogy meglátogassuk Ward Mária kedvelt helyeit a szent városban. A képviselők közül sokan részt vettek egy nemzetközi teológiai konferencián. A CJ és az IBVM (Loreto nővérek) mintegy 2000 fős ünneplő közössége együtt üdvözölhette a Szentatyát a szokásos szerdai pápai audiencián, ahol nagy plakátokon sürgették Ward Mária szentté avatását.

2010. február 20-án került megrendezésre a “Vedd a Társaságét!” Ward Mária és társnői Szent Ignác nyomdokain című nemzetközi szimpózium a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. A konferencia a rend lelkiségét abból az aspektusból mutatta be, hogy hogyan élte az ignáci karizmát 400 évvel ezelőtt Ward Mária, és hogyan igyekszik a CJ napjainkban Loyolai Szent Ignác nyomdokain járni. Előadóink voltak: Willi Lambert SJ, aki a müncheni spirituális központ vezetője és számos lelkiségi könyv szerzője, Dr. Martha Zechmeister CJ, aki az El Salvadorban működő teológiai egyetem professzora, Dr. Gemma Simmonds CJ, a szisztematikus teológia tanára a jezsuiták londoni Heythrop egyetemén, a záró előadást pedig Frances Orchard CJ, a generalátus (a rend római központi vezetése) második embere tartotta. Az ő személye nemcsak azért volt fontos, mert az általános főnöknő helyetteseként volt jelen, hanem azért is, mert korábban évekig iskolaigazgató volt az angol tartományban. Az előadásokat kiadvány formájában is megjelentettük az Ignáci Pedagógiai Műhely (IPM) könyvsorozatban.

A három jubileumi év „kronológiai középpontján”, 2010. júliusában rendezte meg a tartományi iskolabizottság a Ward tábort leánytanulóink számára Felsőörsön.

Az iskolákat érintő programokon túl együtt ünnepeltük alapításunk négy évszázadát a tartományi iroda munkatársaival és idős nővéreinkkel a zugligeti Idős Nővérek Otthonában egy őszi közös teadélután keretében. Ezen az alkalmon a színvonalas és vidám zenei aláfestésről a csákvári férfikar gondoskodott.
A tartomány hagyományos nyári gyalogos zarándoklata is a jubileumhoz kapcsolódott. A lelkes csapat Pozsonyból, az első, de rövid ideig működő magyar alapítás városából indult a célállomásra, Budapestre, a második, immár hosszú távú magyar alapítás helyszínére három szakaszban: 2009. augusztusában Pozsonyból Győrbe, 2010-ben Győrből Esztergomba, 2011-ben pedig Esztergomból Budapestre.

A jubileumi éveket 2011. november 20-án, Krisztus Király vasárnapján ünnepi szentmisével zártuk a Budapest, Váci utcai Szent Mihály templomban. A főcelebráns Forrai Tamás SJ provinciális volt. A liturgikus hálaadás után a nővérek vidám állófogadásra, kötetlen beszélgetésre és az emlékek felelevenítésére invitálták az ünnepen megjelent vendégeket.

 

Az ünnepségsorozat véget ért, de küldetésünk folytatódik…

„Hivatásunk, hogy reményt vigyünk”
(A CJ 2011-es általános rendgyűlésének mottója)
 
Jubileum képekben

Magyarul :

English: