Küldetésnyilatkozat

 

A CONGREGATIO JESU ISKOLAI KÜLDETÉSNYILATKOZATA

MAGYARORSZÁGON

 


A Congregatio Jesu női szerzetesrend elsődleges küldetése Magyarországon az iskolai nevelés-oktatás.

Hazánkban Budapesten működnek együtt a nővérekkel világi tanárok,

nevelők és szülők a felnövekvő generációk szolgálatában.

Iskolánkban a szentignáci lelkiség szerint és Ward Mária rendalapító karizmája alapján három

alappillérre épül értékközvetítő pedagógiánk: TUDÁS – LELKISÉG – SZOLGÁLAT.

A TUDÁS átadásában a klasszikus általános iskolai és gimnáziumi oktatás keretein túl a diákjainkban

rejlő személyes tehetség kibontakoztatásán munkálkodunk.

A szerzetesrend nemzetközisége tükröződik intézményünk idegen nyelvi oktatásában. Iskolánk

kapcsolatokat ápol más európai országok diákjaival és részt vesz olyan pályázatokon, ahol több

ország tanulói működnek együtt egy-egy tudományos vagy művészeti területen.

A LELKISÉG közvetítésében fontos, hogy minden tanár és diák megismerje a szentignáci

lelkigyakorlatokat, életvezetésükben reflektált, fejlődőképes és elkötelezett emberek legyenek.

Ward Mária nevelési módszerei közül évszázadok óta jelentős szerepe van a művészetre nevelésnek,

ezért intézményünkben hangsúlyos helyet kap a zene, a tánc, a színjátszás és a képzőművészet.

A SZOLGÁLATRA nevelésben arra törekszünk, hogy diákjaink érzékenyek legyenek a társadalmi

igazságtalanságokra, és síkra szálljanak az igazságosabb világért.

A szeretetszolgálat által biztosítjuk, hogy az iskolánkban felnövekvő generációk ne csak elvben,

hanem gyakorlatban is közelebb kerüljenek olyan társadalmi csoportokhoz (idősekhez, fogyatékkal

élőkhöz, hátrányos helyzetű gyermekekhez, stb.), akik segítése közben mélyebb önismeretre jutnak, és

szolidaritást tanulnak.

 


Célunk, hogy a nevelés által értékekre épülő társadalmat szolgáljunk.

Ezt azzal kívánjuk elősegíteni, hogy iskolánkban egészséges női és férfi identitású,

önállóan gondolkodó, felelősséget vállaló, nemzeti gyökereiben erős,

szolgálatra kész fiatalokat képzünk.

 

 

„MINDENT ISTEN NAGYOBB DICSŐSÉGÉRE!”


(Loyolai Szent Ignác)