Mocsáry Dezső, a Ward Mária Díj 2011-es díjazottja

 

Congregatio Jesu iskoláinak vezetőségei által a Ward Mária Díj elnyerésére benyújtott ajánlások alapján a Rend vezetése a díjat ebben a tanévben a Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárának,Mocsáry Dezsőnek ítélte oda.

 

Mocsáry Dezső matematika szakos általános iskolai tanár 1990 óta tanít az iskolában, amely 1995-ig önkormányzati, 1995-től pedig egyházi iskolaként működik. Munkáját lelkiismeretesen, magas színvonalon végzi. A matematika megszerettetésén kívül nagy szívügye a határon túli magyarsággal való minél sokszínűbb kapcsolattartás, a diákok szociális érzékenységének fejlesztése, valamint a környezetéért felelősséget vállaló ember nevelése. Fáradhatatlanul dolgozik céljai elérésén az iskolában, a helyi önkormányzatban és az evangélikus gyülekezetben.

Mint a felső tagozat tagozatvezetője az iskola vezetésének is tagja. Észrevételeivel, tanácsaival, erkölcsi és emberi tartásával sokban segíti a vezetés munkáját. Évek óta az iskolai diákönkormányzat, a Diákfórum tanárvezetője. A diákok sok ötletét felkarolta, illetve jó mederbe terelte. Hosszú időn át vezette az iskolai sítúrákat, vándortáborokat.

Az iskola életének fontos része a népi hagyományok – főként a néptánc és a népzene – ápolása. Ennek életre hívásában és működtetésében nagy szerepet vállal. Rendszeres „házigazdája” az iskolai táncházaknak.

Tizenegy éve szervezi a katolikus iskolák matematika versenyét, a Dugonics András Matematika Versenyt, amelynek döntője Piliscsabán kerül megrendezésre. Az elmúlt tíz év versenyfeladatait az Öveges József tanáregylet 2009-ben kiadta. A versenyen évről-évre több ezer diák vesz részt.

A határon túli magyarsággal való kapcsolatok szélesítése érdekében 2000-ben a Millennium jegyében ő szervezte meg az első  Kárpát-medencei Iskolatalálkozót. Azóta évente hat ország egy-egy magyar tanítási nyelvű általános iskolájából tíz-tíz diák és két-két tanár vesz részt a találkozón, amelynek minden évben más iskola ad otthont. Az iskolákkal egyre elmélyültebb a szakmai kapcsolat is. A gazdagabb iskolák igyekeznek anyagilag, főleg eszközökkel segíteni a szegényebbeket. Osztályaival többször ellátogatott testvériskoláinkhoz, hogy ott velük együtt emlékezzenek meg az aradi vértanúkról.

Az elmúlt években sokféle katasztrófa sújtotta az országot. Az iskolai gyűjtéseket „Dezső bácsi” sok esetben nemcsak kezdeményezte, hanem meg is szervezte. Így a Kárpátalját, az észak-magyarországi régiót sújtó tiszai árvíz károsultjainak szánt adományok kiszállításától a vörösiszap katasztrófa áldozatainak szánt gyűjtésig sokféle akció aktív résztvevője.

Évek óta megszervezi, hogy az iskola néhány diákja Szászvárosban Böjte Csaba atya otthonában, illetve Zsobokon egy református gyermekotthonban egy-egy hét szociális munkát végezzen. Sokszor saját maga viszi ki őket Erdélybe.

Mocsáry Dezső elkötelezett keresztény, a piliscsabai evangélikus gyülekezet aktív tagja. Több mint 12 éve független önkormányzati képviselő, folyamatosan dolgozik a községért, és képviseli az iskola érdekeit az önkormányzatban.

Emberi tartásával, szerteágazó, fáradhatatlan tevékenységével nagyon sokat tett azért, hogy a rend és az iskola mind szélesebb körben ismert és elismert legyen. Életére igaz Ward Máriának a mondása, amit éppen az idei jubileumi év mottójául választottunk:„Mutasd magad olyannak, amilyen vagy,

és legyél olyan, amilyennek mutatod magad!”Nővértársaim és a magam nevében szívből köszönjük Mocsáry Dezső tanár  úr életpéldáját, hiteles nevelő-oktató szolgálatát  és büszkék vagyunk rá, hogy a Congregatio Jesu piliscsabai iskolájának tanára. Kívánjuk, hogy munkája maradandó gyümölcsöket teremjen nemzetünk jelen és jövő generációi számára.


Piliscsaba, 2011. január 30-án, Ward Mária emléknapján

Knáb Judit

tartományfőnöknő