Ward Mária Díj

A Congregatio Jesu vezetése 2007-ben megalapította a Ward Mária díjat, hogy tisztelegjen a rendalapító emléke, szellemi öröksége előtt, és kifejezze megbecsülését az Ő szellemében tevékenykedő munkatársak iránt. A díj egy Ward Mária nevével gravírozott toll, valamint pénzjutalom. A díjat keresztény szellemben nevelő-oktató, kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógusok, hivatásukban elkötelezett munkatársak kaphatják, évenként egy fő. Indokolt esetben a döntést hozók ettől eltérhetnek. Jelölésre az intézmények igazgatói jogosultak, az intézmény vezetőségének véleményezése és egyetértése alapján.

A díj adományozásának feltételei:

  • az intézményben eltöltött 8-10 éves munkaviszony,
  • hitbeli elkötelezettség, feddhetetlen erkölcsi magatartás, példamutató gyakorló keresztény élet,
  • Ward Mária lelkiségének, az intézmény szellemiségének, szabályainak hatékony képviselete,
  • lelkiismeretes, egyenletesen magas színvonalú, szakmai eredményekkel igazolt tevékenység,
  • a munkatársak közötti pozitív légkör elősegítése, kollegialitás, a rászorulók, pályakezdők emberi, szakmai segítése,
  • érzékenység az élet és társadalom problémái; a szegények, betegek, elesettek, szociálisan rászorulók iránt

A Ward Mária díjat először a 400 éves jubileumi év során 2009-ben, majd  minden évben Ward Mária naphoz (jan. 30.) kötődve adja át a Tartományfőnöknő a díjazottnak.

 

Díjazottak:

 

2017 - Kőmíves Ákosné - a Congregatio Jesu Idősek Otthona gazdasági ügyintézője
2016 -
Benyovszkyné Baumann Emese - a Budapesti Ward Mária Iskola tanára
Kelemenné Szabó Brigitta - az Egri Ward Mária Iskola gazdasági vezetője
2015 - Giczinger László - a Budapesti Ward Mária Iskola tanára
2014 - Kalmanovits Zoltán - a Budapesti Ward Mária Iskola igazgatóhelyettese
2012 - Deák Edit - a Budapesti Ward Mária Iskola tanára
2011 - Mocsáry Dezső - a Klotildligeti Ward Mária Iskola tanára
2010 - Hullai Dánielné- az egri Sancta Maria Iskola tanára
2009 - Dr. Sinkovics Béláné - a Budapesti Ward Mária Iskola nyugalmazott igazgatónője
Dr. Ujházy András - a Klotildligeti Ward Mária Iskola igazgatója
Varga Pál - az egri Sancta Maria Iskola igazgatója