Ward Mária díj 2010

 

A Congregatio Jesu intézményeinek vezetői által a Ward Mária Díj odaítélésére benyújtott ajánlások alapján a rend tartományi tanácsa a 2010. január 2-án tartott tanácsülésén azt a döntést hozta, hogy a díjat ebben a tanévben az egri „Sancta Maria” Leánygimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kollégiumvezetőjének, Hullai Dánielnének ítéli oda.

 

 

 

A „Sancta Maria” Gimnázium vezetőségének ajánlása a díj elnyerésére:
Eger, 2009. december

"Hullai Dánielné, Hadobás Szeréna matematika- kémia szakos általános iskolai tanár 2001 januárja óta tagja az egri kollégium nevelő-testületének.
Szakterületén képzett, a nevelésben igényes, a rábízottakért felelősséget viselő, áldozatkész pedagógust ismertünk meg benne. Időnként, amikor a szükség ezt megkívánta az iskolai oktatásban is részt vállalt. A kollégiumban pedig rendszeresen korrepetált szaktárgyaiból.
Eleinte segítőként vállalt szerepet a gólyatáborban, később ő maga szervezte meg.
„Életvitel diákkör” szervezett, ahol a kollégisták többek között főzni, takarítani, varrni, vendéget fogadni, öltözködni tanultak.
A kollégiumi újságban pedagógiai tárgyú cikket írt a szülők számára. Előadásokat szervez a kollégista lányoknak. Osztálykirándulásokra vagy egyéb vidéki és fővárosi alkalmakra kísérőként számíthattak rá az osztályfőnökök és az iskola vezetése.
Szeréna szentségekhez járuló gyakorló keresztény. Csoportjának bibliakört szervezett.
Rendkívülien meleg szívet, áldozatosságot, emberszeretet és szociális érzékenységet tapasztaltunk nála, amikor a csoportjában, az egyik lányban rákos elváltozást fedeztek fel az orvosok. Ennek a diáknak senkije nem volt beteg édesanyján kívül. Amikor ez történt, Szeréna édesapja is kórházban volt, sőt haldoklott; ő mégis beiktatta életébe ennek a beteg gyereknek a kísérését kivizsgálásoktól a műtétig és a gyógyulásig. Ez a lány ráadásul vidéki volt és egy Egertől 120 km-re fekvő városban történtek a kivizsgálások.
2006 szeptemberétől vette át a kollégium vezetését. Mivel az iskola nehéz anyagi helyzetbe került, a kollégium vezetése mellett még kollégiumi csoportot is vállalt.
Hűségesen folytatta a kollégiumi hagyományokat: Ward Mária napot, taizé-i imaórákat, adventi gyertyagyújtást, karácsonyi áhítatot, Luca napi vásárt, melynek bevételét jótékonysági célokra fordítja (rákbeteg kisgyermekekre, a dévai szegény és árva gyerekekre, hajléktalanok megsegítésére),kulturális - hitismereti vetélkedőt szervezett ill. gyermeknapot. Szeréna rendszeresen szervez hétvégi kirándulásokat a Bükk-hegységbe. A diákok hétvégi felügyeletét is juttatás nélkül látja el.
Szeréna igényessége saját maga képzésére is kiterjed: részt vett az ún. „Kollégiumi élet szervezése” továbbképzésen. 2009 nyarán pedig Svájcban, a Genf melletti Cern részecskegyorsító fizikai kutatóközponttal való ismerkedésre nyílott lehetősége."

Nővértársaim és a magam nevében szívből köszönjük Szeréna életpéldáját, hiteles nevelői szolgálatát és büszkék vagyunk rá, hogy a Congregatio Jesu egri kollégiumának ő a vezetője. Kívánjuk, hogy Szeréna és munkatársainak együttműködése maradandó gyümölcsöket teremjen nemzetünk jelen és jövő generációi számára.