Alapítványok

A Congregatio Jesu és intézményeinek tevékenységeit támogató alapítványok

A 400 éves jubileumát ünneplő Congregatio Jesu szerzetesrend évszázadok óta a fiatalság oktatásának küldetésével segíti a társadalom fejlődését. A diákok tanulmányi és személyes előmenetelét támogatják tanáraink, lelki vezetőink és segítőink szerte az országban a különböző intézményeinkben. A küldetésünk teljesítéséhez szükségünk van a támogatóink segítségére, hogy a háttér megteremtésével minél inkább tudjanak kollégáink a gyerekek személyes fejlődésére összpontosítani.

 

Alapítványaink közhasznúak, ezért a támogatás után adókedvezményt lehet igénybe venni.

Küldetésünkben az alábbi módon és formában lehet részt vállalni.

 

Pannónia Sacra Alapítvány

Az alapítvány célja az egri „Sancta Maria” gimnázium fejlesztése tárgyi feltételek megteremtésével, épület-bővítés, szükséges beruházások elvégzése, korszerű iskolai eszközök beszerzése révén. Az alapítvány támogatja az iskola oktató nevelő tevékenységét, pályázatok lehetőségeinek megteremtésével, tanulók kiemelkedő eredményeinek jutalmazásával, kiadványok megjelentetésével. Segítséget nyújt abban, hogy az ifjúság az értelmes, értékes szabadidő eltöltésére legyen nevelve, oly módon, hogy különböző programok, tanulmányi kirándulások, nyelvtanulás céljából külföldi tartózkodást szervez.

Számlaszámok

OTP : 11739009-20110792

CIB: 11102003-19133995-10000001

Adószám: 19133995-1-10

Bővebben itt olvashat az alapítványról >>

 

„Ward Maria” Alapítvány

Az alapítvány célja, hogy segítse és támogassa az országos beiskolázású egri „Sancta Maria” Leánykollégium szociálisan rászoruló diákjait, a kollégium felszereltségét, korszerűsítését, otthonossá tételét, nevelési programjainak megvalósulását, szabadidős foglalkozásainak színesebbé tételét.

Számlaszámok:

OTP: 11739009-20140957

CIB: 11102003-18573116-10000001

Adószám: 18573116-1-10

Bővebben itt olvashat az alapítványról >>

 

Ward Mária Iskola Alapítvány

Az alapítvány célja a katolikus családok számára a magas színvonalú oktatás biztosítása a Budapesti Ward Mária Iskolában, valamint a hátrányos helyzetű és a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákok támogatása. Erősíteni szeretné az iskola lelkiségét tanári és diák lelkigyakorlatok támogatásával.

Számlaszám: 10404089-40818265-00000000

Adószám: 18103081-1-41