Az ignáci karizma

 

 

 • Az ignáci karizma lényege a lelkigyakorlatok tapasztalatából született. Erre alapozta Loyolai Szent Ignác a Rendalkotmányt.
 • E karizma a lelkigyakorlatok 23-as pontjában, a "fundamentumban" található meg összefoglalva; ez a pont az egész lelkigyakorlatos út "lényegét" tartalmazza.
 • Lényege a belső szabadságra vezető út, ami egyben a lelkigyakorlatok célja is.

 

 • E karizmában megmutatkozik, hogyan értelmezi a belső szabadságot egy férfi.
 • Az ignáci karizma rámutat a szabadság útjára, azaz a teremtett dolgok helyes használatára.

 

 • Az ignáci karizma egyik pillére a lelkek megkülönböztetésének gyakorlásában nyilvánul meg: belső, lelki megmozdulásainkban megkülönböztetjük, hogy mi az, ami Istentől származik, és mi az, ami a Gonosztól. (vö.: Lgy. 314-336 pont)

 

 

A Congregatio Jesu (CJ), azaz Ward Mária karizmája

 

 • A CJ karizmája a lelkigyakorlatok ignáci útjából és Szent Ignác Rendalkotmányából ered.
 • Összefoglalva megtalálható Ward Máriának az 'igaz lélekről' szóló írásában; abban a kegyelmi ajándékban, amely a lelkigyakorlatos utat mutatja be.
 • Ward Mária karizmáját az a tapasztalat határozza meg, miszerint a lelkigyakorlatok folyamata által eljuthatunk a belső szabadságra.
 • E karizmában megmutatkozik, hogyan értelmezi a belső szabadságot egy nő.
 • Ward Mária megfogalmazása arra mutat rá, hogyan lehetséges szabadságban élni mindattól, ami földi dolgokhoz kötözhetne minket.
 • A megkülönböztetést elősegíti, hogy „Az Úr olyan adománnyal ajándékozott meg, amely megmondja nekem, mi a jó.”      (Ward Mária)