Rendi átstrukturálódás

Jane Livesey CJ általános főnöknő és a Congregatio Jesu általános tanácsa június 5-én meghozott határozata értelmében 2017. augusztus 1. nappal a Congregatio Jesu Magyar Tartománya megszűnt önálló tartományként működni. Ez a rendi belső átstrukturálás csak a rendtagokat érintő függelmi viszonyban jelent változást, akik beintegrálódnak a CJ Közép Európai Tartományába (a MEP-be), amelynek rendházai vannak Németországban, Ausztriában és Dél-Tirolban, és mostantól Magyarországon is; székhelye München-Pasingban van.

 

Német nyelvű honlap: www.congregatiojesu.de

 

A Congregatio Jesuban történt kánonjogi belső rendi átstrukturálás után a szervezet magyarországi működését és tevékenységét továbbra is változatlanul hagyja. A CJ Magyarországon változatlanul ugyanaz a belső egyházi jogi személy marad, mint amilyen volt a szervezet kánonjogi átstrukturálása előtt. Így a rend a Magyar Állam jogrendszeréből (jogszabályaiból) fakadó jogokat és kötelezettségeket változatlan tartalommal megőrzi. A magyarországi teljes eszközállomány (ingó-, és ingatlan vagyonelemek és pénzeszközök) Magyarországon maradnak. Augusztus 1-től a CJ a következő belső struktúra szerint fog működni Magyarországon:

  • A magyarországi CJ rendtagok tartományfőnöknője Sabine Adam CJ nővér Münchenben, az ő delegáltja, Veronica Fuhrmann nővér, aki a magyar ügyekért felelős, de továbbra is Németországban fog élni.
  • A rend általános főnöknőjének kinevezése alapján egy magyar rendtag, Barnai Brigitta CJ a magyar nővérekért lesz felelős, mint ’cura personalis’.
  • Szintén az általános főnöknő kinevezése alapján Kaszap Viktória CJ nővér, mint ’cura apostolica’ a CJ magyarországi intézményei feletti fenntartói és munkáltatói jogokat gyakorolja önállóan és teljes jogkörrel.
  • A korábbi tartományi iroda neve változik: CJ Budapesti Iroda. Címe továbbra is: 1056 Budapest, Váci utca 47.