Ward Mária Díj 2017

A Congregatio Jesu szerzetesrend tartományi vezetése a Ward Mária Díjat ebben az évben a Congregatio Jesu Idősek Otthona gazdasági ügyintézőjének, Kőmíves Ákosnénak ítélte oda.

Ajánlása a díj elnyerésére:

Kőmíves Ákosné Zsuzsa 11 éve dolgozik a Congregatio Jesu szerzetesrend által fenntartott Idősek Otthonában, ahol többféle munkakört is betöltött. Jelenleg a vezető legszorosabb munkatársa, gazdasági ügyintéző.

Zsuzsát úgy ismerhettük meg, mint szorgalmas, igényes munkatársat, aki vezetőjével szemben mindig lojális, tökéletesen megbízható, munkáját magas színvonalon végzi. Munkamorálja kiváló, mindig képes a fejlődésre. Olyan szakmai anyagokat, kimutatásokat, táblázatokat készít elő, amelyek segítségével a legoptimálisabb vezetői döntések születhetnek. Zsuzsának komoly szerepe van abban, hogy az Otthon rentábilisan működik. Minden helyzetben messzemenően képviseli az otthon érdekeit, munkájával, jelenlétével hathatósan hozzájárul az intézmény jó hírnevéhez.

Kiválóan együtt tud működni kollégáival éppen úgy az idősotthonban, mint a hivatalokban és a tartományi iroda munkatársaival. Csendes, pontos és megbízható. Közismert a kitartásáról és a mély, őszinte alázatáról. Komoly, felelősségvállaló szolgálata, egyenes, következetes eljárásmódja mindnyájunk számára példaértékű. Segítő munkája éppolyan fontos, mint jelenléte és véleménye az operatív és a stratégiai döntések meghozatalakor. Kedves és békét sugárzó jelenléte miatt munkatársai, az otthon lakói és családtagjai is bizalommal fordulnak hozzá. Nyugodt, higgadt természetével segíti a kommunikációt, kerüli a konfliktusokat. Véleményét mindig objektíven fogalmazza meg, sohasem pártoskodó.

Gyakorlatban tapasztalható hite, amely nem szónoklatokban merül ki, igazi emberszeretetről tanúskodik. Eljárásmódja, lelkisége híven tükrözi az Otthon küldetését, a rend lelkiségét és szociális elkötelezettségét.

Nővértársaim, munkatársaim és a magam nevében szívből köszönöm Kőmíves Ákosné Zsuzsa életpéldáját, hiteles és áldozatos munkáját mind az adminisztrációban, mind az ápoltak körében és büszkék vagyunk rá, hogy a Congregatio Jesu zugligeti idős otthonának munkatársa. Életére, szolgálatára Isten áldását kívánjuk és reméljük, hogy jelenléte még sokáig támogatja az otthon működését, hogy még sokan megismerhessék szeretetteljes gondoskodást!

Budapest, 2017. január 30-án

Knáb Judit CJ

tartományfőnöknő

 

A laudáció pdf formátumban itt érhető el.