Ward Mária Díj 2016 Eger

Kelemenné Szabó Brigitta, Knáb Judit

 

A Congregatio Jesu szerzetesrend tartományi vezetése az egri iskola vezetésének javaslatára a Ward Mária Díjat ebben a tanévben az Egri Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola gazdasági vezetőjének, Kelemenné Szabó Brigittának ítélte oda.

Ajánlása a díj elnyerésére:

Kelemenné Szabó Brigitta 2001 júniusában szerezte meg közgazdász diplomáját a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának Gazdálkodási Szakán, és ez év decemberében került az intézményünkbe, mint gazdasági vezető.

Feladatait mindig a hatályos egyházi és világi jogszabályok tiszteletben tartásával végezte, és végzi a mai napig.

Munkájának alapvető jellemzői a lelkiismeretesség, az alaposság, a becsületesség. Az intézmény gazdasági stabilitásának megteremtésével, a körültekintő tervezéssel nagyban elősegíti az eredményes nevelői-oktatói tevékenységet. Problémamegoldó képessége példaértékű. Megvalósítható ötleteivel, javaslataival hozzájárul a közösség építéséhez, az infrastruktúra fejlesztéséhez.

Nagy gondot fordít arra, hogy a folyamatosan változó jogszabályoknak megfelelően végezze a munkáját, az állandó önképzés mindennapjainak része. Rendszeresen részt vesz továbbképzéseken, gyarapítja ismereteit, hogy ezzel igyekezzen megfelelni az újabb kihívásoknak.

Több esetben is meggyőződhettünk róla, hogy a Congregatio Jesu szerzetesrend küldetése iránt elkötelezett, ismeri és ismertté teszi Ward Mária nevét és a Ward iskola céljait. Élete és munkája hitelesen példázza a rend küldetésnyilatkozatában megfogalmazott három alapértéket: a tudást, a lelkiséget és a szolgálatot.

Nem csak az egri Ward iskolára, hanem a budapesti Ward iskolára is gondja van, szakmai tudásával támogatja az ott folyó munkát.

Kelemenné Szabó Brigittának kiemelkedő az együttműködési készsége és innovációs aktivitása. A változó iskolai vezetés tagjaival kivétel nélkül együtt tudott gondolkodni, tervezni. Békét sugárzó jelenlétével, nyugodt, higgadt természetével segíti a kommunikációt a vezetésben és a kollégák között. Véleményét mindig objektíven fogalmazza meg, sohasem pártoskodó. Tényfeltáró és elemző vezető egyéniség, aki döntéseiben az igazságot és az igazságosságot mindig szeme előtt tartja.

Magas színvonalú munkáját igazolja az évek során megvalósult sok sikeres pályázat, kiemelten a 2014-es KEOP pályázat, amelynek keretében az épületkomplexum energetikai korszerűsítése történt meg.

Segítőkészsége nap mint nap megnyilvánul, mindig megszólítható, mindig készen áll arra, hogy segítsen a munkatársainak. Kollégáival való viszonyát az emberség, az empátia, és mások tisztelete jellemzi.

Hitbeli elkötelezettsége, feddhetetlen erkölcsi magatartása nemcsak gazdasági vezetőként, hanem emberként és édesanyaként is példaértékű. Két kislánya van, közülük az idősebbik iskolánk tanulója. Így szülőként is segíti az iskolai közösség formálását.

Nővértársaim és a magam nevében szívből köszönjük Kelemenné Szabó Brigitta életpéldáját, hiteles vezetői szolgálatát, és büszkék vagyunk rá, hogy a Congregatio Jesu egri iskolájának munkatársa. Kívánjuk, hogy munkája maradandó gyümölcsöket teremjen nemzetünk jelen és jövő generációi számára.

 

Budapest, 2016. január 28-án

 

Knáb Judit

a Congregati Jesu szerzetesrend tartományfőnöknője