Felavattuk Ward Mária szobrát

 

Ward Mária

 

Hosszú alkotó munka eredményeképp január 29.-én szobrot avattunk a budapesti iskolánkban Ward Mária tiszteletére. Az ünnepségen Knáb Judit tartományfőnöknő mondott beszédet. A szobrot Marton Zsolt, a Központi Szeminárium rektora áldotta meg.

 

 

 

 

Lezárult a jubileumi év

Január 30.-án, Ward Mária napján, világszerte az alapítónő halálra emlékeznek a Congregatio Jesu szerzetesrend tagjai, az iskolák diákjai és Ward Mária tisztelői. Az idei emléknap, egyben lezárása is az Igaz Lélek látomás 400 éves jubileumi eseménysorozatának. Ebben a látomásban Ward Mária előtt egy olyan tiszta lélek képe jelent meg, „aki páratlan módon szabad volt minden földi dologhoz való ragaszkodástól.” Ez az élmény nagy hatással volt az akkor formálódó rend lelkiségére és küldetésére.
A Magyar Tartomány régi álma vált valóra, mikor a mai napon felavathattuk Ward Mária szobrát. Tóth Sándor keramikus művész, a szobor alkotója minden magyarul fellelhető forrást átolvasva, rengeteg előzetes modell, vázlatrajz és a nővérekkel átbeszélgetett órák tapasztalatát égette bele az elkészült műalkotásba. Ma a szobor végre elfoglalhatta helyét az iskola felújított főbejáratánál, ahol Marton Zsolt atya ünnepélyesen megáldotta.
Knáb Judit tartományfőnöknő arra hívta az iskola diákjait, hogy jártukban-keltükben álljanak meg az iskola kapujában és miközben nézik ezt a szobrot, emlékezzenek arra, amire Jézus mindnyájunkat hív és amelyre a rend alapítója az egész éltét áldozta: „Menjetek tehát és tegyetek tanítvánnyá minden népet!”


Jézus nagyszerű tanítványa, aki maga is tanító lett

Knáb Judit CJ nővér elmondta, hogy  a mai szoboravatást egy több, mint két éves alkotó folyamat előzte meg. A szobornak egy lendületes és magával ragadó nő életét kellett egyetlen képben megmutatnia. Egy olyan emberét, aki gyermekkorától folyamatosan úton volt. Változtak életének helyszínei, az őt körülvevő emberek, alakult küldetése. Mindig ott szolgált, ahol a nagyobb szükséget látta. Betegeket ápolt, szegényeket gondozott, volt vándorapostol és tanító, de ha kellett, akkor a legelőkelőbb angol nemesek körében volt hittérítő.

Személyiségének ezt a dinamizmusát ragadja meg a róla készült szobor, mely büszke tartásával bátran lép előre. A mögötte lévő háttér mutatja azt a hatalmas utat, melyet Ward Mária életében bejárt. A mellette álló két gyermek alakja a tanítás mellett az emberekkel való kapcsolattartást, törődés fontosságát szimbolizálja, azt hogy az oktatás mellett a lelki találkozásnak, a szeretetnek is fontos helye van. A balján álló fiú szívéhez szorított könyve, a tudás és a lélek egységét fejezi ki. A jobbján lévő lány kinyújtott keze bátorítóan hív mindenkit, aki ehhez a csoporthoz szeretne csatlakozni.
A tartományfőnöknő beszédében kiemelte, az alkotás legnehezebb lépése az volt, mikor Ward Mária arcát akarták életre kelteni. „Egy olyan nő arcát, akiről nem készültek fotók, csak néhány többé-kevésbé hiteles festmény, idealizált vázlat. Ezek alapján hihetetlenül nehéz és hosszú folyamat volt egy felismerhető térbeli alakot létrehozni. Tudjuk, hogy Ward Mária arcán nem csak szilárd jelleme, de a kihívások és a sokszor lehetetlennek tűnő vállalkozások is tükröződtek. A szüntelen keresés, Isten ügyének megvalósítása, küldetésének bonyolultsága mély ráncokat és széles karikákat rajzolt szeme és szája köré. Angol nemesi arcának finomságát, visszafogott, kedves mosolyát szintén szerettük volna megjeleníteni . (….) Ha valaki mélyebben figyeli meg a szobrát, az láthatja, hogy itt inkább egy szelíd, szeretettől átitatott, jóságos, irgalmas nő tekint ránk. 
Lépése, amely túlnyúlik a kereten, nagyon határozott és erőteljes, de a jelenléte nyugodt, higgadt és meleget sugároz. Mi, nővérek, ilyennek ismerjük alapítónőnket…”

Az alkotóról

Az alkotóművész, Tóth Sándor hiteles személyisége, alázata és tehetsége átsüt remekművén. A Szécsényben élő keramikus művész 1981-ben végzett a Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban kerámia szakon, ahol Lőrincz Győző és Tóth Béla szobrászművész voltak rá nagy hatással. A Romhányi Építési Kerámiagyárban töltött év és a katonaság után a Magyar Iparművészeti Főiskolára nyert felvételt, ahol 1989-ben kerámia és porcelán szakon diplomázott. Olyan művészektől tanulhatott, mint Csekovszky Árpád és Pázmándy Antal. Tanulmányai után a Hollóházi Porcelángyár tervezőjeként dolgozott 2004-ig. A ma megáldott szoboron kivül, műveit a jánoshalmi Szent Anna templomban, az általa készített betlehemet pedig a Budapesti Egyetemi templomban csodálhatjuk meg.
Mary Ward

Megújuló iskola, egyedülálló képzés

A szobor, az őt megillető helyre került az iskola régi-új főbejáratánál, ahol mind a diákok, mind a szülők naponta láthatják. Ward Mária határozott, jövőbe tekintő alakja szimbóluma a megújult iskolának.
Az előző tanévben új szaktantermek létesültek az épületben. Új kémia, fizika, informatika, biológia és földrajz előadót alakítottak ki. Több nyelvi terem is létrejött. Kialakították a Tolnay Kláriról elnevezett audió-vizuális termet, melynek a színjátszás, a tánc, a zeneművészeti és a nyelvi oktatásban van kiemelt szerepe. Ezenfelül a teljes alsó tagozat felújított termekbe költözhetett. Renoválták az iskola folyosóit is. Megújult az épület villamos- és informatikai hálózat és a régi csengők helyére iskolarádió került. A külső megújulás mellett az iskola képzési programja is bővült. Az idei tanévben új zeneművészeti szakok indultak, melyek a minőségi közismereti oktatás mellett párhuzamos, valamint érettségi után OKJ-s képzés formájában működnek. A kiemelkedő elméleti és gyakorlati szakképzés garancia arra, hogy a szakközépiskolai képzésben résztvevő tanulók általános műveltsége megalapozottá válik. Eredményes érettségire és szakmai vizsgára történő felkészítést követően, képesek lesznek felsőfokú továbbtanulásra, illetve szakirányú munkába állásra is.

Mit hoz a jövő?

A rend és az iskola közös álma a nagy közösségi tér, az aula megépítése, amihez jelenleg nem rendelkeznek még megfelelő anyagi erőforrással. Szintén az elkövetkező évek feladata a Nyáry Pál utca sarkán álló tornaterem helyett egy új, korszerű tornaterem megépítése. Ezeknek a terveknek a megvalósításához adománygyűjtésbe kezdtek az iskolában, téglajegyet árusítanak és céges szponzorációs lehetőségeket dolgoznak ki.