Tiszteletreméltó Ward Mária kauzája

 

Ferenc pápa legutóbbi, kubai útja alkalmával Ward Mária baráti körének egy tagja átadott neki egy levelet, amelyben kérte alapítónőnk boldoggá és szentté avatását. Egy kisgyerek kérte a Szentatyát: „Kérem, avassa szentté Ward Máriát“. Állítólag a pápa a következőt válaszolta: „Szeretném, hogy Ward Mária szentté legyen avatva, és Isten akarja, hogy Ward Mária szentté legyen avatva.“

 

Ez a történet nagyon bátorít bennünket arra, hogy Ward Mária szentté avatási ügyét újult erővel és lelkesedéssel mozdítsuk elő. Tudatában vagyunk, hogy sok ember tiszteli őt és növekszik szentté avatásának igénye az egész világon, mindenekelőtt a hozzánk közel álló laikusok és a társult tagok körében. Tudjuk, hogy támogatnak minket a Szentté- és Boldoggá avatási Kongregációban, és bátorítanak bennünket arra, hogy új lendülettel dolgozzunk boldoggá- és szentté avatásának ügyén.

A központi vezetések október 26-i találkozóján kineveztünk egy posztulátort és egy viceposztulátort a következő három évre. Elena Gatica Romero CJ a posztulátor, és Elizabeth Cotter IBVM a vice-posztulátor, aki teljes munkaidőben a kauzán fog dolgozni. Elena chilei, a CJ központi vezetésének titkára, és Rómában él. Elisabeth az IBVM ír tartományának tagja, Dublinban él, egyházjogász és történész is egyben. Ő teljes munkaidőben a Kauzán fog dolgozni. Egy kis tanácsadócsoport dolgozik majd velük együtt. Feltehetően segít, ha néhány szóban elmondjuk, mi különbözteti meg a posztulátort és a vice-posztulátort. A vice-posztulátor feladata abban áll, hogy a kauza ügyét minden módon elősegítse. A csoda keresése és annak elismertetése csak egy része munkájának. Gondoskodik pl. arról, hogy az érintett személy tisztelete növekedjen. A posztulátor szerepe sokkal behatároltabb. Ő akkor lép csak fel, ha egy vagy több csoda történt, vagy „különleges kegyelmek“ vezethetők vissza az érintett személyre. Ettől kezdve a posztulátor a kapcsolattartó személy a Szentté- és Boldoggá avatási Kongregáció felé, közvetlenül együttműködik ezzel a Kongregációval. Biztosítania kell, hogy az eljárásmódnak megfelelően a szentté avatás minden feltétele teljesüljön.

Elizabeth sok ember tapasztalatára és bölcsességére fog alapozni. Hamarosan mindannyiunkkal kapcsolatba lép javaslataival, hogyan tudjuk alapítónőnk tiszteletét terjeszteni, és megmagyarázza majd, miért fontos az, hogy most tegyünk lépéseket a kauza ügyében. Minden rendtagot meghívunk arra, hogy kezdeményezőképességének legjavát adja, különösen is az imában. Elizabeth erre hív meg bennünket.

Az az érzésünk, hogy az ajtó nyitva áll számunkra, és hogy most van a kellő idő. Ezért újból kérjük imájukat és támogatásukat – éppen most. Szeretnénk kihasználni ezt az alkalmat, hogy mindenkinek megköszönjük, aki a múltban fáradhatatlanul dolgozott, hogy Ward Máriát az Egyház a boldoggá- és szentségavatáson keresztül elismerje. Hálánk vonatkozik mind az élőkre, mind pedig a már meghaltakra. Nagy hálával tartozunk nekik.

Meghívjuk Önöket arra, hogy ezt a bátorító üzenetet és ezt a levelet feltegyék honlapjukra, tájékoztassák róla kollégáikat, munkatársaikat, a társult tagokat, valamint jelenlegi és egykori diákjaikat, és hívják meg őket is arra, hogy imádkozzanak velünk:

Tiszteletreméltó Ward Mária könyörögj érettünk, és add nekünk lelkedet.

Szívélyes üdvözlettel mindannyiunktól, imában egyesülve,

...

A levél aláírt, magyar nyelvű változata itt tekinthető meg:

English version: