Műhelykonferencia a szerzetesi iskolák vezetői számára

Vezetői konferencia„1 ház, 7 rend, 1 küldetés”. Így nevezték el közös projektjüket az egymással konzorciumi szövetségre lépő iskolafenntartó szerzetesrendek: a Boldogasszony Iskolanővérek, Congregatio Jesu, az Isteni Megváltós nővérek, a ferencesek Magyarok Nagyasszonya provinciája, a jezsuiták, a piaristák és a szalézi atyák.

Ennek keretében 2015. október 9-10-én Mátraverebély-Szentkúton kétnapos találkozóra hívták meg a saját, 55 feladatellátási helyük, intézményeik vezetői teamjeit, valamint vendégként minden magyarországi iskolafenntartó szerzetesrend intézményvezetőit. Összesen 118 résztvevővel zajlott a műhelykonferencia, amelynek témájául a vezető-igazgató spiritualitása, lelkisége szolgált.

Az előadó Ann Garrido professzor volt, a St. Louis-i Aquinói Teológiai Intézet homiletika docense, a MAPS Catechesis of the Good Shepherd igazgatója, az Aquinas Ministry Integration Project vezetője, aki két fontos témában mélyítette a résztvevők ismereteit, integrálta tapasztalataikat.

Az első napon a nyitó szentmise után a katolikus vezető/ szerzetesiskola vezető személyes vezetői karizmájáról és ennek spirituális kihívásairól volt szó. Reményteli és kihívást adó megközelítésében világosan definiálta, hogy minden igazgatói feladat – köztük az adminisztráció, ügyintézés, konfliktusok kezelése - küldetésük tényleges megvalósulását segíti elő és arra hív, hogy széles látókörrel, nagylelkűen, bizalommal, bátran, megbocsátóan, alázatosan és a húsvéti titok megélésére nyitottan, a szenvedést is felvállalva vezessék a rájuk bízottakat. Az igazgató személyes adottságai és a kívánt igazgatói szerep közti szakadék a Szentlélek kegyelmének helye, Isten jelenlétének megtapasztalása, Aki velünk van és Aki minden napra elegendő időt ad nekünk.

Este a restei (Szlovákia) katolikus templom keresztútjának képeiről volt meditáció és az alkotó, Szabó Ottó, a kassai Rovás vezetője vallott saját szakrális alkotásainak hátteréről, művészi küldetéséről. Majd Mátra-vidéki borkóstoló és sajtkóstoló következett, baráti beszélgetésre, ismerkedésre módot adva.

Mártaverebélyszentkút

A második napon a résztvevők a konfliktusok kezelésének hatékonyságát vizsgálhatták: mivel a vezetői munka megkívánja az ütközések, viták, feszültségek egészséges kezelését, fontos, hogy a vezetők egyre inkább tisztában legyenek saját belső hangjukkal, nyitottan a másik fél mélyebb megértésére és törekedjenek arra, hogy a konfliktusok kezelésével egyre inkább javuljanak a kapcsolatok a rájuk bízott közösségben. Ezzel kapcsolatosan az előadások, gyakorlatok és játékok segítségével olyan kommunikáció szempontokat kaptak a résztvevők, amelyeket megértve a mindennapokba visszatérve növelni tudják saját hatékonyságukat e téren.

A program a Boldogasszony Iskolanővérek szervezésében, a TÁMOP-3.1.17-15-2015-0005 keretében valósult meg.

/Boldogasszony Iskolanővérek/