Hét rend, egy küldetés

Congregatio Jesu, Het rend egy kuldetes

Hét rend gazdasági szakemberei és szerzetesi vezetői találkoztak szeptemberben, hogy együtt keressék azokat a formákat, melyben együtt tudnak dolgozni. Ez volt a harmadik találkozó abban a sorozatban, mely az év elején indult szerzetesi együttműködés keretében valósult meg.

 

A Boldogasszony Iskolanővérek, a Congregatio Jesu, a Ferences Rend, az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek, a Jezsuita, a Piarista és a Szalézi Rendek idén januárban egy pályázati keretében kezdték el a közös munkát. Kettős célt tűzte ki maguk elé. Egyrészt a nevelési-oktatási munka támogatása, lelkiségi és közösségépítési programokon, tanár továbbképzésen és pedagógiai kutatásokon keresztül. Másrészt a hosszú távú cél, hogy a konzorciumban lévő rendek jövőben tartósan együtt tudjanak működni.

A pályázat keretében megvalósult első konferencián, a rendek fenntartásában működő iskolák igazgatói gyűltek össze. A találkozó nagyon fontos tapasztalata volt, hogy érdemes formális és informális találkozási lehetőségeket teremteni ebben a közegben, mert a beszélgetéseken keresztül számos együttműködési lehetőség bontakozott ki. A résztvevők megállapították, hogy sem a tanároknak, sem diákoknak nem tesz jót az intézmények közötti rivalizálás, sokkal inkább azokat lehetőségeket kell megteremteni, melyeken keresztül az iskolák közösen, jobban fejlődhetnek.

A második találkozón, augusztusban a hét rend tartományi vezetése gyűlt össze a Congregatio Jesu Váci utcai rendházában. A találkozó a stratégia alkotásról, az egyéni és közös nehézségek megismeréséről szólt.


A következő állomás a gazdasági vezetők szeptemberi találkozója volt. Már régi törekvés, hogy a szerzetesrendek pénzügyi, fejlesztési szakemberei szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki egymás között. A mostani alkalom azért volt fontos, mert a küldetést és a tulajdonosi szándékot képviselő rendi vezetők, és a szakmai tudást, professzionalizmust adó világi munkatársak most először ültek le közösen. Ahogy a találkozón is megfogalmazódott, a szerzetesrendek nem hétköznapi szervezetek, hiszen ugyanúgy pénzből gazdálkodnak, mint egy profit orientált vállalat, de az elvégzett munka sikerét már nem lehet pénzben mérni. A siker mérőfoka itt az, hogy mennyire teljesült a rend küldetése, hogy az elvégzett munkájukon keresztül mennyire tudták Isten szolgálni. Az egyedi célkitűzés, a munkatársaktól is egyedi hozzáállást kíván. Mindennapi munkájukra tekinthetnek egyszerű kőfaragásként, vagy úgy, hogy ők is a katedrálist építik. Miközben pénzügyekkel foglalkoznak, valójában ők is a rend küldetését végzik, mint például az iskolákban tanító szerzetesek.

A konzorciumban résztvevő hét rend, amellett, hogy lelkiségükben sokszínűek, a mindennapokban nagyon hasonló nehézségekkel kell megküzdeniük. A jövőben folytatódik a megkezdett együttműködés, hogy megtalálják az összes olyan kapcsolódási pontot, melyeken keresztül többet és jobban tudnak tenni közös küldetésükért.