Ward Mária Díj 2015

 

A Congregatio Jesu szerzetesrend tartományi vezetése a Ward Mária Díjat ebben a tanévben a Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium magyar tanárának és humán munkaközösség vezetőjének, Giczinger László tanár úrnak ítélte oda.

 

 

 

Ajánlás a díj elnyerésére:

Giczinger László 1979-ben született Sárváron. Középiskolai tanulmányait a szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnáziumban végezte. Diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen vette át 2003--ban, mint magyar nyelv-és irodalom szakos bölcsész, középiskolai tanár és a magyar, mint idegen nyelv tanára.

Következő diplomáját 2010-ben kapta meg, mint ember-, erkölcs- és vallásismeret tanár.

A Ward Iskola tantestületének 2003 óta tagja, mint magyartanár, majd 2006 óta a magyar, később a humán munkaközösség vezetője.

Mély hitbeli elkötelezettségét mindannyian jól ismerjük. Az iskola lelkiségét maximálisan magáévá tette, melyet jól bizonyít, hogy mindig megtalálja azt a helyet az iskolában, ahol a leginkább szükség van rá. Ha kell, osztályfőnök-helyettesként segít az osztályfőnöknek messze többet annál, mint ami a feladata. Ha kell, a német cserediák-kapcsolat szervezését veszi át és intézi lelkiismeretesen, lelkigyakorlatot kísér, vagy érettségi jegyzőként kíséri végig a diákokat a felnőtté válás e fontos lépésében.

Az utóbbi időben mind Tarnai Kinga, mind Lefler Ágnes osztályai mellett kiemelkedő munkát végzett osztályfőnök-helyettesként.

Az ő nevéhez fűződik az iskolában hagyománnyá vált karácsonyi színielőadás, melyet tanítványai mutatnak be.

Az iskolai szavalóversenyek szervezésében oroszlánrészt vállal, illetve nagy szolgálatot végez a Tavaszy Noémi festőművész nevéhez fűződő díjkiosztó iskolai munkálataiban és iskolánk nyugállományba vonult magyartanárával, Balogh Endrénével való kapcsolattartásban. A magyar fakultációra járó diákok sok irodalmi élménnyel gazdagodnak általa múzeumlátogatással, irodalmi emlékhelyek felkeresésével is.

Versenyeredményei is jelentősek: Berki Zsüliett sikerrel szerepelt számos balladamondó- és versmondó versenyen, Hajba Orsolya pedig az Apor Vilmos helyesírási verseny 2. helyezettjeként végzett. 2011-ben Hesz Tamás diákunk 3. helyet szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Eötvös József országos középiskolai szónokversenyén. A 2008-2009-es tanévben Magyar Viktória tanárnővel közösen készítették fel Orgován Kingát, aki bekerült az OKTV első húsz helyezettje közé.

Néhány éve az iskola nagy felújításának kezdetén, amikor a KEOP pályázat keretében megvalósult az ablakcsere, valamint a fűtés és világítás korszerűsítése, Giczinger tanár úr részt vett abban, hogy az intézmény megfeleljen a tájékoztatás és nyilvánosság követelményeinek. Többek között cikkeket írt és a különböző médiákkal tartotta a kapcsolatot.

Több esetben is meggyőződhettünk róla, hogy a Congregatio Jesu szerzetesrend küldetése mellett elkötelezett, ismeri és ismertté teszi Ward Mária nevét és a Ward Iskola céljait. Élete és munkája hitelesen példázza a rend küldetésnyilatkozatában megfogalmazott három alapértéket: a tudást, a lelkiséget és a szolgálatot.

Szakmai színvonala, hihetetlenül jellegzetes tanári karaktere színfolt az iskolában.

A munkatársak számára kollégaként és munkaközösség-vezetőként is nagy segítséget jelent, a pályakezdő kollégák számára pedig maximális támogatást nyújt.

 

Nővértársaim és a magam nevében szívből köszönjük Giczinger László tanár úr életpéldáját, hiteles nevelő-oktató szolgálatát és büszkék vagyunk rá, hogy a Congregatio Jesu budapesti iskolájának munkatársa. Kívánjuk, hogy munkája maradandó gyümölcsöket teremjen nemzetünk jelen és jövő generációi számára.

 

Knáb Judit CJ

tartományfőnöknő