Hírek a tartományi központból

Hírek a tartományi központból

A budapesti és az egri Ward iskolák eseményeiről folyamatosan értesülhetnek kedves olvasóink az iskolai honlapokról. A tartományi központból rég adtunk híreket, ezért összefoglalom mindazt, ami az elmúlt hónapokban történt.

 

A nyár nagy várakozással indult, mert májusban ellátogatott hozzánk Jane Livesy általános főnöknő és Elisabeth Kampe a magyar tartományért felelős asszisztens. Látogatásuk célja elsősorban az volt, hogy előkészítsék a döntést: ki legyen a tartományfőnöknőnk? Jane és Elisabeth végiglátogatták a nővéreket, négyszemközti beszélgetést folytattak mindnyájunkkal és házanként részt vettek egy közös imádságon is, ahol Ward Mária alapítónőnk „Igaz lélek” látomásáról elmélkedtünk, beszélgettünk. Ezt a találkozást mindnyájan nagyon megerősítőnek találtuk. Jól esett a legfelsőbb vezetőink barátságos közvetlensége, testvéri jelenléte. Megélhettük, hogy a CJ-ben a vezetés valóban lelki vezetést is jelent.

Távozásuk után néhány héttel megkaptuk a választ, hogy Knáb Judit nővért felkérik, még három évig folytassa tartományfőnöknői szolgálatát. Judit nővért meghívták Rómába egy mélyebb beszélgetésre, melyen instrukciókat adtak neki a következő időszak céljait tekintve. Jane nővér kiemelte, hogy nagy hangsúlyt kell fektetnünk a tartományban a „szívek és elmék” egységére.

Judit nővér júliusban további három hetet töltött Rómában az úgy nevezett JPIC (igazságosság, béke és a teremtés megőrzése) konferencián. Ezen a találkozón részt vettek nővéreink az összes tartományból és mindenki beszámolt arról, hogy mit tesz a Föld megmentéséért, az igazságosabb társadalmi rendszerek kialakításáért és a nők jogaiért. Jane nővér az „Igaz lélek” látomásról elmélkedett és arra mutatott rá, hogy Ward Máriának ezen látomása lelkiségünk szíve vagy másként szólva ez a társaságunk DNS-e, amely segít eligazodni mindnyájunknak abban, hogyan is kövessük Jézust a mindennapokban.

 

Július utolsó napjaiban tartományunk 60 év alatti nővérei Zugligetben gyűltek össze a szokásos nyári találkozóra. Az idei együttlétünk témája elsősorban reflexió volt az elmúlt hat évre és előkészület arra, hogy a „szívek és elmék egysége” témát elkezdjük kibontani. Ehhez felülvizsgáltuk a korábban készült tartományi stratégiát és sokat beszélgettünk meglévő küldetésünkről. A találkozó július 31-én, Szent Ignác napján, közös szentmisével zárult, amikor megújítottuk fogadalmainkat. Ezen együtt vettünk részt idős nővértársainkkal.

Augusztusban a szokásos gyalogos zarándoklatunkra indultunk. A zarándoklatról bővebben Csósza Hajnal és Erdélyi Saci cikkében olvashatnak. Néha áztunk, néha fáztunk, aztán szénné égtünk a tűző napon. Megmásztuk a Mátrát, több kiló fekete szedret megettünk az erdőben. Habár Maliga Enikő és Horváth Béla munkatársaimmal, barátaimmal előre bejártuk a szakaszokat, mégis sikerült kétszer eltévednünk. Az egyik legnagyobb élményem mégis az volt, hogy más rendbeli szerzetesek is bekapcsolódtak utunkba. Menyhárt Judit Teréz FDC nővér hősiesen gyalogolt velünk, Nagy Attila SchP atya pedig Domoszlón szentmisét ünnepelt velünk.

A nyár a két iskolánk tanárai számára rendezett lelkigyakorlattal zárult. Jászapátiban töltöttünk együtt két napot közel 90-en. A tanárokat hét csoportban foglalkoztattuk. Rettegi Zsolt szervezetfejlesztő és Bánhegyi Andrea oktatási szakértő mellett vezetőtársaink voltak más rendbeli szerzetes nővérek: Moser Erika a Salvator nővérek közösségéből, Menyhárt Teréz Judit FDC és Versegi Beáta Mária, Nyolc Boldogság Kat. Közösségből. A mélyen szántó csoportmunkán túl esténként fakultatív programokkal vártuk kollégáinkat: lehetett néptáncot tanulni, Andi nővér társasjátékokat vezetett, Bernadett nővér activity partyt tartott, Beáta Mária nővér liturgikus táncokat mutatott be. Együttlétünk fő témája az idei év mottója a Ward Máriától származó „Mindent Istenre vonatkoztatni” jelmondat volt. Reggeli imákban Judit nővér vezette be, magyarázta ezt a kifejezést, az esti imán Exament tartottunk, visszatekintve az elmúlt napunkra. Vidám és tartalmas napjainkat bemutatóval zártuk, ahol minden csoport bemutatta tréfás módon, hogy mivel töltötte idejét a lelkigyakorlat alatt.

Ward Mária; Congregatio Jesu; CJ

A vidám és tartalmas lelki programok mellett a tartományi irodában több lényeges dolog is történt. Az első a tartományi iroda új struktúrájának kialakítása volt, amelynek előkészítése hosszú hónapokig tartott. Egyrészt összevonásra került a tartomány gazdasági irodája a budapesti iskoláéval, másrészről szétválasztottuk a tartományi irodát és a tartományfőnöki irodát. Maliga Enikő lett Judit nővér személyi titkára, egyben felelős a rendi és iskolai külkapcsolatok szervezéséért. A tartományi iroda vezetését Horváth Béla vette át. Kapusy Pétert szeptember elején búcsúztattuk.

Ward Mária; Congregatio Jesu; CJWard Mária; Congregatio Jesu; CJWard Mária; Congregatio Jesu; CJ

Az ősz még mozgalmasabb volt, mint a nyár! Az iroda három részre „szakadt”. A világi munkatársaink maradtak az irodában, Judit nővér pedig vagy úton volt, vagy vendégeket fogadott. Zsuzsa nővér és én diák-lelkigyakorlatokat kísértünk egészen október közepéig. Egy egri osztállyal kezdtük, akikkel nagyon szép napokat töltöttünk Bogácson, majd három pesti osztállyal voltunk Pilismaróton. A turnénkat Csépán zártuk egy kecskeméti piarista osztállyal. A diák-lelkigyakorlatokról hamarosan jelentkezem egy önálló írással.

Ward Mária; Congregatio Jesu; CJ

A lelkigyakorlatok mellett a legnagyobb izgalmat a vendégjárás okozta a tartományi központban. Október elején, Eperjesen találkoztak az európai tartományfőnöknők és közülük többen is állomásoztak néhány napot nálunk, hogy megtekintsék fővárosunkat. Vendégünk volt a spanyol, olasz és a román elöljáró is. Ugyanebben az időszakban német nővérekből álló különítmény is érkezett, akik az észak-német misszióból költöztettek haza egy román nővért.

Az őszi szünet a legjobb pillanatban érkezett! Judit nővér október második felétől november 13-ig Bad Reichenhallban, az egyik rendházunkban (Salzburg mellett) egy hónapot pihent az általános főnöknő határozott kérésére.

Ward Mária; Congregatio Jesu; CJ

November 17-től újra együtt a csapat és a megszentelt élet évére és Ward Mária „Igaz lélek látomása” jubileumára készülve folytatjuk a munkát!

 

Kaszap Viktória CJ