Ward Mária Díj 2014

 

 

A Congregatio Jesu szerzetesrend tartományi vezetése a Ward Mária Díjat ebben a tanévben a Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettesének, Kalmanovits Zoltán tanár úrnak ítélte oda.

 

 

 

Ajánlása a díj elnyerésére:

Kalmanovits Zoltán 1973-ban született Budapesten. Érettségit a Győri Zeneművészeti Szakközépiskolában 1991-ben szerzett szolfézs-zenelmélet szakon, majd 92-ben zeneszerzés szakon. Diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen 1997-ben vette át, mint középiskolai ének-zenetanár, karvezető.

Következő diplomáját 2012-ben kapta meg beiskolázási tanácsadó, mentortanár szakon. Szakdolgozatának címe: A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium marketing stratégiája. Továbbképzéseit folyamatosan úgy válogatja, hogy azokkal szakmaiságát fejlessze és a Ward iskola jövőjét támogassa.

2000 óta tagja a Ward iskola tantestületének, 2012 óta a művészeti munkaközösség vezetője és igazgatóhelyettes.

Zenei szakmai tevékenységére mindnyájan büszkék lehetünk:

2000 óta együttműködik Dobszay Lászlóval és Szendrei Jankával.Több együttes tagja: énekel az A:N:S Chorusban és a Purcell Kórusban is.Számos rádió-, televízió- és lemezfelvétel közreműködője és szólistája.

1991-ben alapító tagja volt a Corvina Consort ének- és hangszer-együttesnek.

1995-ben a Fővárosi Kántorátus alapító énekese lett.

1996-tól a Corvina Consort művészeti vezetője.

Európa számos országában és a tengeren túl is ismerik zenei munkásságát, együttesével fellépett: Dániában, Lengyelországban, Németországban, Belgiumban, Olaszországban, Romániában, Szlovákiában, Kanadában, Ausztriában, Észtországban, Finnországban és Franciaországban. Az USA-ban nyolcszor, Franciaországban két ízben nyerte el valamely együttes tagjaként az év legjobb lemezfelvételéért járó díjat.

11 CD-hez írt lemez ismertetőt, további 8 publikációja jelent meg. Budapesten, Pomázon és Győrben tartott előadásokat, műhelyfoglalkozásokat, kurzusokat 2005 óta. Énekhangja 34 CD-n hallható.

Kalmanovits tanár urat szakmai önéletrajzából megismerhettük, mint szorgalmas, igényes művészt. Kalmanovits Zoltán tanárként és vezetőként kitartásáról és mély alázatáról ismert. Olyan ember ő, aki folyamatosan fejlődik és környezetét is fejlődésre serkenti. Kreatív megoldásai, csendes, komoly felelősségvállaló szolgálata, egyenes, következetes eljárásmódja mindnyájunk számára példaértékű.

Több esetben is meggyőződhettünk róla, hogy a Congregatio Jesu szerzetesrend küldetése mellett elkötelezett, ismeri és ismertté teszi Ward Mária nevét és a Ward iskola céljait. Élete és munkája hitelesen példázza a rend küldetésnyilatkozatában megfogalmazott három alapértéket: a tudást, a lelkiséget és a szolgálatot.

Nem csak a budapesti Ward iskolára, hanem az egri Ward iskolára is gondja van, szakmai tudásával támogatja az ott folyó munkát.

Kalmanovits tanár úr híres az együttműködési készségéről és innovációs aktivitásáról: tagja az iskola vezetésén túl a tartományi forrásteremtő csoportnak, részt vesz az iskola infrastruktúráját érintő valamennyi megbeszélésen, együtt gondolkodik a tervezőkkel, mérnökökkel, kivitelezőkkel.Békét sugárzó jelenlétével, nyugodt, higgadt természetével segíti a kommunikációt a vezetésben és a kollégák között.

Vezetőtársai csak úgy emlegetik, hogy a „szikla, amelyre az iskola tovább épülhet”.Véleményét mindig objektíven fogalmazza meg, sohasem pártoskodó. Tényfeltáró és elemző vezető egyéniség, aki az igazságot és az igazságosságot mindig szeme előtt tartja döntéseiben.

Figyelme kiterjed a felzárkóztatás mellett a tehetséggondozás területére is.A rengeteg napi teendője mellett folyamatosan ír pályázatokat, hogy segítse kollégái munkáját, támogassa a diákok táborozási, kirándulási lehetőségeit.Szervezőkészsége biztosítja, hogy az iskola rendezvényei szépek, méltóak legyenek.Humorával képes a nehéz helyzetekben is mosolyt varázsolni maga körül.

Nővértársaim és a magam nevében szívből köszönjük Kalmanovits Zoltán tanár úr életpéldáját, hiteles nevelő-oktató és vezetői szolgálatát és büszkék vagyunk rá, hogy a Congregatio Jesu budapesti iskolájának munkatársa. Kívánjuk, hogy munkája maradandó gyümölcsöket teremjen nemzetünk jelen és jövő generációi számára.

Budapest, 2014. január 31-én

Knáb Judit

Congregati Jesu szerzetesrend tartományfőnöknője