Könyvünnep

 

"Habent sua fata libelli" (A könyveknek megvan a maguk sorsa)

Budapesti iskolánk 1200, az államosítás során elkerült könyvet kapott vissza a Veres Pálné Gimnázium könyvtárától - ennek alkalmából rendeztek egy kis ünnepséget január 30-án.

Dávidné Bajor Ágota írása:

 

Októberben beszámoltunk róla (lásd a cikk végén), hogy a Veres Pálné Gimnázium könyvtára visszaadta iskolánknak azokat a könyveket, melyek az államosítás során odakerültek. Az olvasóteremben újonnan felszerelt polcok várták az értékes szállítmányt. A könyvek átnézése és elrendezése után 2012. január 30-án kis ünnepség keretében Varga Károly igazgató úr ismét megköszönte a Veres Pálné Gimnázium igazgatónőjének és könyvtárosának a visszajuttatást, és a megjelent vendégeknek röviden ismertette a könyvek történetét. Dávidné Bajor Ágota könyvtáros vázolta az angolkisasszonyok magyarországi ténykedését, majd a visszakapott állomány összetételéről, tartalmáról beszélt. A szépirodalom és a szakirodalom megoszlása szinte pontosan 50-50%. A mintegy 65 német, 40 latin és 15 francia nyelvű könyv, s a gazdag szakkönyvtár elárulja, milyen magas szintű oktatás folyt a néhai intézetben. Néhány kötet még az 1700-as évekből való, a többi 19 és 20. századi. A visszaadott könyvek közül a legszebbeket a látogatók megtekinthették, meg is foghatták. Többek közt nagyon érdekes a dicsőségtábla gyanánt működő könyv, melybe évről évre gyönyörű betűkkel beírták a legjobb tanulókat. Különleges a kézzel írt és úgy sokszorosított neveléstani jegyzet. Gyönyörű a Mikes Törökországi leveleinek díszkiadása, melyet Rákóczi hamvainak hazakerülése kapcsán adtak ki. De a különleges kiadások mellett az egyszerű szépirodalmi könyvek, könyvsorozatok is nagyon igényesek, szemet gyönyörködtetők.

Az ünnepséget két tanuló szereplése, Nagy László József 6. a osztályos tanuló hegedűjátéka, illetve Csanády Ágota szavalása tette színessé.

Szeretettel: Dávidné Bajor Ágota

 

Történelmi pillanat

A Veres Pálné Gimnázium könyvtárából 1200 könyvet adtak vissza a Budapesti Ward Mária Általános Iskolának és Gimnáziumnak.

Néhány hete a Veres Pálné Gimnázium könyvtárosa, Hock Zsuzsa megkereste iskolánk igazgatóját, Varga Károlyt, hogy a tulajdonukban lévő, a volt Angolkisasszonyok Sancta-Maria Leánygimnáziumának pecsétjével ellátott mintegy 1200 könyvet vissza szeretnék adni egy kis ünnepség keretében. Meglepődtünk, mert nem tudta senki, hogy a közelben őrzik régi intézményünk könyvtárának egy jó részét. Az átadás-átvétel a kitett régi, szép könyvek látványától szinte áhítatos légkörben, a két intézmény igazgatója, könyvtárosai és néhány tanulója jelenlétében zajlott le 2011. október 15-én. A Veres Pálné Gimnázium igazgatónője, Oporné Fodor Mária röviden ismertette a történelmi tényeket. Az 1948-as államosítás után – mely az Országos Nőképző Egyesület tanintézetét, a mai Veres Pálné Gimnáziumot is érintette – az angolkisasszonyok iskolája Szendrei Júlia Leánygimnázium néven még egy évig működhetett, de ezután bezárták, s egy osztály, egy világi tanár és az említett könyvek a Veres Pálné Leánygimnáziumba kerültek. A mostani iskola vezetősége úgy döntött, hogy az értékes könyveket visszaszolgáltatják jogos tulajdonosuknak. Varga Károly köszönő beszédében azt hangsúlyozta, hogy ma inkább kapni, minél többet szerezni szeretnének az emberek, s ritka az, hogy önzetlenül, maguktól adjanak. A Veres Pálné Gimnázium – bár egy embertelen rendszer törvényeként – annak idején jogszerűen kapta meg az értékes könyveket, most mégis önként lemond róla. Ritka, történelmi pillanat ez az esemény, hálás köszönet érte!

A visszakapott könyvek között muzeális értékűek is találhatók, a legrégebbi egy 4 nyelvű szótár 1743-ból. Iskolánk olvasótermében új polcokat helyezünk el, hogy a könyveket méltóképpen és biztonságosan elhelyezhessük. A későbbiekben tervezzük, hogy a legszebb példányokból kis kiállítást rendezünk.