Ward Mária díj 2012

 

 

A Congregatio Jesu iskoláinak vezetőségei által a Ward Mária Díj elnyerésére benyújtott ajánlások alapján a Rend vezetése a díjat ebben a tanévben a Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium tanárának, Deák Editnek ítélte oda.

 

 

 

Deák Edit, 2000. november 15-én napközis tanítóként kezdte meg oktató-nevelő munkáját a Budapesti Ward Mária Általános Iskola alsó tagozatán. A következő tanévben, 2001 szeptemberében indult meg a tanítás a felső tagozaton és a gimnáziumban. Deák Edit tanárnő ekkor az 5.A osztály osztályfőnöke lett. Azóta a harmadik osztályát vezeti. Meghatározó személyisége volt a felső tagozat megerősítésének, éveken keresztül töltött be vezetőségi posztokat: felső tagozaton osztályfőnöki munkaközösség-vezető volt, majd természettudományi munkaközösség-vezető, illetve hittan munkaközösség-vezető.
Osztályának közösség-építésére mindig nagy hangsúlyt fektet. Osztályfőnökként rendszeresen látogatja a családokat, kirándul az osztályával, együtt díszítik osztálytermüket, múzeumba, moziba vagy egy Margit-szigeti métacsatára is elviszi a gyerekeket. Minden közösségi programon lelkesen részt vesz diákjaival, legyen az papírgyűjtés, dekorációs verseny vagy farsangi mulatság. Nem véletlen, hogy osztálya a sikeres szereplésért több szabadnapot is nyert.
A szülőknek fehér asztal melletti beszélgetéseket szervez. Egy hálás szülő így ír egyik ilyen összejövetelükről: „Olyan léleksimogató estét varázsolt nekünk, hogy észre sem vettük, közel négy órát beszélgettünk a gyereknevelésről, a gyermekeinkről, a kamaszodásukról és az őket körülvevő világ veszélyeiről. Most, amikor gyermekeink erősen kamaszodnak, már el-elhangzik egy-két lázadó szó Edit néni következetessége, tanári szigora ellen, de mi, szülők, mindannyian tudjuk, hogy a hittant, biológiát (ötödikben és hatodikban természetismeretet) tanító osztályfőnökükért a gyermekek egészen biztosan tűzbe mennének.”

Deák Edit igazi pedagógus, remek szakember. Óráira igényesen, alaposan felkészül, magas színvonalú bemutató órákat tart. „Hetente beszedni a felsősök füzeteit, végigolvassa és kijavítja őket. Tanítási módszerének köszönhetően átlátható, logikusan felépített jegyzeteket készíttet a diákokkal az órákon. Aki odafigyel rá, készségszintű, maradandó tudást szerezhet, és jó eredményt érhet el. Edit néni módszereivel gyerekjáték a tananyag elsajátítása, minden részletre gondosan figyelő alapossága a gimnáziumi tanulmányoknak jó megalapozása lehet”, írja ismételten egy szülő.

2008. szeptember 1-jétől Deák Edit a Budapesti Ward ifjúság és gyermekvédelmi felelőse. Időt és fáradtságot nem kímélve szeretettel, odafigyeléssel, precizitással végzi a naponta egyre több gyermekvédelmi feladatot. Folyamatosan képzi magát, hogy pontosan követni tudja a törvények változását, nehogy sérüljön bármely fél érdeke. Kommunikációja mindenfelé kiterjed: szülők, diákok, kollégák, vezetőség, rendház, gyermekjóléti intézmények, stb. „Edit nénit” bárki megkeresheti kisebb vagy nagyobb problémáival. Valaki így fogalmazott: „Már az is segítség, ha csak meghallgat minket”. Tudásával és szakértelmével több ízben segítette a szerzetesrend iskolabizottságának működését, tanácsaival sikerült kényes eseteket is megoldani nem csak a Budapesti Ward Iskolában.

Deák Edit nagyon jó munkatárs. Kollégái és vezetői egyaránt őszinte, megbízható, elkötelezett és együttműködő embernek tartják, aki azt teszi, amit mond. A fiatal tanárok is szívesen mondják el neki felmerülő problémáikat. Szívesen és türelmesen meghallgat mindenkit, majd nagy életbölcsességgel, jó rálátással mondja el véleményét a kialakult helyzetekről, szinte anyai szeretettel adja át tapasztalatát. Példamutató csapatjátékos, olyan szaktanár és tantestületi tag, aki együtt dolgozik az osztályfőnökökkel és a tantestület többi tagjával az iskola diákjaiért. Munkatársai felnéznek szakmai tudására, emberi értékeire.
Deák Edit az iskola azon tanárai közé tartozik, aki nem csupán munkahelyének tekinti az iskolát, hanem olyan helynek, ahol tehet valamit a felnövekvő generációkért. Ezért nem méricskéli, hogy mennyi időt tölt az iskolában, nem számolgatja mennyit szán egy-egy nehézsorsú gyermekre és a családokra.
Kiforrott és határozott elképzelése van az értékekről, és ehhez tartja magát, e szerint él. Kiegyensúlyozott, derűs jelenléte áldás, biztonság és ajándék az iskolának.
Élete és munkája hitelesen példázza a rend küldetésnyilatkozatában megfogalmazott három alapértéket: a tudást, a lelkiséget és a szolgálatot.

%     %     %

Nővértársaim és a magam nevében szívből köszönjük Deák Edit tanárnő életpéldáját, hiteles nevelő-oktató szolgálatát és büszkék vagyunk rá, hogy a Congregatio Jesu budapesti iskolájának tanára. Kívánjuk, hogy munkája maradandó gyümölcsöket teremjen nemzetünk jelen és jövő generációi számára.

Budapest, 2012. január 31-én, Ward Mária emléknapján

Knáb Judit
tartományfőnöknő