400 éves Jubileum

 

A Congregatio Jesu szerzetesközösség 2009. január 30-án nyitotta meg jubileumi ünnepségsorozatát. Ebben a három évben a rend alapításának 400. évfordulójára emlékeztünk.

Alapítónőnk, Ward Mária (1585-1645) Isten hívására válaszolva és lelki atyjának tanácsára 1606-ban St. Omerben belépett a klarisszák kolostorába. 1609-ben azonban felismerte, hogy nem ez az ő útja, ezért kilépett. Két évig tartó keresés után 1611-ben egyértelmű útmutatást kapott Istentől: „Vedd a Társaságét!” (Tudniillik a Jézus Társasága Rendalkotmányát.)

A jubileum jó alkalom volt arra, hogy sokféle módon megismertessük rendünket, Ward Mária karizmáját és iskoláinkat egész Magyarországon.


A jubileum mottói (Ward Mária mondásai):

2009: "Szeressétek az igazságot, törekedjetek a tudományra, de ne önmagáért a tudományért, hanem a célért, amelyhez elvezet, vagyis az Istenért."

2010: " Amilyen nagy benned az őszinteség, olyan mértékben teszel szert egyéb erényekre is."

2011: "Mutasd magad olyannak, amilyen vagy és legyél olyan, amilyennek mutatod magad."